Lessen trekken uit gemeentelijke herindelingen

Wat kan de gemeente Hoeksche Waard leren van andere gemeentelijke fusies? Dat was de vraag in het laatste onderzoek van de rekenkamercommissie Hoeksche Waard. Er kwamen tien onderwerpen bovendrijven. Ze staan in een handzaam boekje, dat de raadsleden als naslagwerk kunnen gebruiken.

“Een dik rapport verdwijnt al snel onderin een bureaula. Deze sheets kunnen raadsleden altijd bij zich hebben en snel raadplegen,” zegt onderzoekersadviseur Sharon Blair-Zuijderhof (Twijnstra Gudde). Over elk van de tien thema’s staat er kort in wat de huidige stand van zaken is en welke ambities de gemeente Hoeksche Waard heeft. Ook zijn er adviezen voor de nieuwe raad.

Voor haar onderzoek bezocht Sharon het Brabantse Meierijstad, Sudwest Fryslân en buurgemeente GoereeOverflakkee. Alle drie gemeenten die qua grootte vergelijkbaar zijn met de Hoeksche Waard. “Het was wel even wennen, maar heel leuk. We hebben een breedteonderzoek gedaan en geen diepteonderzoek, zoals we meestal doen.” Dit is de top-3 van thema’s met een kort advies.

Gemeenteraad

Het is belangrijk dat de gemeenteraad niet alleen naar de formele procedures kijkt, maar ook naar cultuur, houding
en gedrag.

Wijkgericht werken

Onderzoek en monitor hoe de inwoners het wijk- en dorpsgericht werken ervaren, wat de gemeente daarvan kan
leren om daar vervolgens invulling aan te geven.

Dienstverlening

Een goede dienstverlening opzetten voor bewoners blijkt lastig, is de ervaring op Goeree-Overflakkee, dat in 2013 een gemeente werd. “De dienstverlening moest beter, maar dat is niet direct  gelukt.” Het is belangrijk en ook een les voor de Hoeksche Waard om met een realistisch ambitieniveau te werken.

De zeven andere thema’s zijn: welzijn en subsidiebeleid, vastgoed, duurzaamheid, ICT, beheer openbare ruimte, risicomanagement en de regionale positie van de gemeente. Over dat laatste zeiden ze in Sudwest Fryslân: “ Ze zien je ineens als een grote gemeente en dat houdt in, dat omliggende gemeentes je anders benaderen dan voorheen.”

De rekenkamercommissie Hoeksche Waard bestond uit vijf raadsleden en twee externe leden. Ze voerde in twaalf jaar 27 onderzoeken uit voor alle vijf gemeenten. Op 9 april spreekt de gemeenteraad over het laatste onderzoek en het instellen van een nieuwe rekenkamer voor de gemeente Hoeksche Waard. De grote vraag is of daar ook een actieve rol is weggelegd voor raadsleden.