Het wel en wee in de landbouw-februari 2019

Maandelijks besteden we in de dinsdagavond editie van HW Live Actueel aandacht aan de agrarische kant van de Hoeksche Waard.

Voorzitter van LTO Noord afdeling Hoeksche Waard, Johan van Driel, schoof aan om het te hebben over:

– GroenLinks, gaan zij het de boeren in onze regio makkelijker maken?

– Wolven, vormen de terugkerende beesten al een dreiging voor de Hoeksche Waard?

– Ganzenoverlast, is het probleem er nog steeds en hoe werkt de statiegeld regeling precies?