Samen meters maken in Hoeksche Waard

Donderdagavond 14 maart was gedeputeerde Jeannette Baljeu namens het college van Gedeputeerde Staten aanwezig bij de bijeenkomst ‘Zuid-Holland Ontmoet’ in de Hoeksche Waard om de nieuwe gemeenteraad bij te praten. De provincie Zuid-Holland heeft na de verkiezingen vorig jaar met alle raadsleden kennis gemaakt en nu dus ook met de nieuwe gemeenteraad van de op 1 januari 2019 heringedeelde gemeente Hoeksche Waard.

“De afgelopen periode hebben we samen met het gebied gewerkt aan het gebiedsprogramma ‘Hoeksche Waard werkt’. Onze ambitie is om de kansen rondom economie, natuur en recreatie optimaal te benutten om zo de Hoeksche Waard een impuls te geven. Om meters te maken zullen wij via het gebiedsprogramma onze intensieve samenwerking met de Hoeksche Waard verder voort zetten”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Hoeksche Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad
Het programma ‘Hoeksche Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad’ werkt vanuit vijf thema’s die elkaar versterken en beïnvloeden: duurzame landbouw, natuur en recreatie, demografische ontwikkelingen, energie en duurzaamheid en bereikbaarheid en mobiliteit. De provincie, gemeente en maatschappelijke partijen hebben in het programma de krachten gebundeld door samen te werken met de dorpen en steden in het gebied, de bewoners en met ondernemers.

Mobiliteitsagenda
Goede bereikbaarheid is een harde randvoorwaarde voor de economische kracht én een hoogwaardige woonomgeving in Hoeksche Waard. In de afgelopen jaren heeft de provincie diverse onderzoeken gedaan en mogelijkheden verkend om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren. Het resultaat, de Mobiliteitsagenda Contouren bereikbaarheid Hoeksche Waard werd gisterenavond tijdens een workshop gepresenteerd aan de nieuwe raadsleden.