Werner de Jong over afschaffing van de hondenbelasting

Oppositiepartij Cromstrijen 98 HW stelde tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering het gefaseerd afschaffen van de hondenbelasting aan de orde. Fractieleider Werner de Jong legde in Hoeksche Waard Live Actueel de beweegredenen uit.