Uitvaartontwikkelingen 2018: vaker geen opdrachtgever voor uitvaart

Sterftecijfer wederom gestegen door griepepidemie

In 2018 zijn meer dan 153 duizend (1) mensen overleden in Nederland waarvan 65 procent is gecremeerd. In Zuid-Holland overleden 32184 mensen en koos 60% voor een crematie. Het totaal aantal overledenen is met 2 procent flink gestegen in vergelijking met 2017. De grootste oorzaak van de stijging is de griepepidemie begin van het jaar. Door de groei van het aantal alleenstaande ouderen (2) ziet Monuta steeds vaker dat het lastig is om een opdrachtgever voor hun uitvaart te vinden.

Het aantal overledenen in Nederland is wederom gestegen. De meest opvallende ontwikkeling in 2018 was het hoge aantal overledenen van januari tot april. Een direct gevolg van de langdurige griepepidemie in de winter van 2017 en begin 2018. In 2019 begint het jaar voor de derde keer op rij met een stijging van het aantal overlijdens door de griepepidemie.

Opdrachtgever uitvaart
“Wij vinden het belangrijk en zien het als onze taak om een waardig afscheid te organiseren voor iedereen. Dat start met het contact met een opdrachtgever,” zegt Roos Zwetsloot, directeur Uitvaartzorg Monuta. “Vaak is dat een nabestaande van de overledene die de uitvaart samen met de uitvaartverzorger regelt. Het afgelopen jaar merkten we dat het steeds meer zoeken is naar een opdrachtgever voor de uitvaart van een alleenstaande oudere. Ze hebben hun partner verloren of zijn gescheiden en op zichzelf aangewezen. Het kan zijn dat de overledene geen actieve relaties meer had. Daarom is het van belang om al in leven hierover te praten en oog te hebben voor de ouderen in onze maatschappij. Uiteindelijk spannen wij ons maximaal in om een opdrachtgever te vinden en die ook goed te begeleiden,” aldus Zwetsloot. Alleenstaande ouderen kunnen zich op verschillende manieren voorbereiden op het afscheid.

Aantal eenpersoonshuishoudens
Zuid-Holland telde in 2018 3682701 inwoners, waarvan 676480 eenpersoonshuishoudens. 18% van de inwoners heeft een leeftijd boven de 65. Zeven op de tien Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Om een uitvaartverzekering uit te keren is het noodzakelijk om een begunstigde, vaak de opdrachtgever van de uitvaart, te benoemen. Het is aan te raden om een begunstigde in leven al te kiezen en deze vast te leggen in uitvaartwensen.

Opvallende verschillen per provincie
Opvallend is dat het procentuele aantal begrafenissen in Zuid-Holland iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Waardoor dit precies komt is niet duidelijk. Een aanname is dat er in Zuid-Holland meer multiculturele uitvaarten plaatsvinden, waarbij vanuit geloofsovertuiging vaker wordt gekozen voor een begrafenis.

Begraven en cremeren
In 2018 is het aantal crematies landelijk gestegen met 1 procent naar 65 procent. De meeste crematies vonden plaats in Zuid-Holland. De provincie waar de meeste mensen kozen voor een crematie is Limburg met 87 procent gevolgd door Drenthe (79 procent) en Utrecht (75 procent). Begraven is in Zeeland (46 procent) en Friesland het meest in trek (44 procent).

1 CBS: Voorlopige sterftecijfers
2 CBS: Huishoudenssamenstelling