Start werkzaamheden snelle fietsverbinding Tiengemetenpad

Deze week starten de werkzaamheden voor het Tiengemetenpad. Dit fietspad verbindt de eilanden Tiengemeten en Voorne-Putten en loopt van het stedelijk gebied naar de aanlegplaats van de pont naar Tiengemeten. Het fietspad maakt zo onderdeel uit van een belangrijke poort naar de Delta.

Wethouder Paul Boogaard (gemeente Hoeksche Waard) en Martijn Hamerslag (gemeente Nissewaard) zetten zich al langere tijd in voor een verbinding van bestaande (recreatieve) routenetwerken in beide gemeenten. Met de komst van het Tiengemetenpad komt er naast de gewenste verbindingen met de gemeenten ook een verbinding met de eilanden aan weerszijde van het Spui.

Breed fietspad met bloemrijke bermen

Het Tiengemetenpad wordt gerealiseerd in verschillende fasen. Vandaag starten de werkzaamheden van de eerste fase. In deze fase verbeteren en verbreden wij het bestaande fietspad over de Noordpolderse Kade in Piershil. Dit is het fietspad langs het Piershilse Bos en begint bij de Spuiweg/Spuidijk. In de bermen zaaien we een bloemrijk grasmengsel met inheemse kruiden zoals duizendblad, margriet, rolklaver, rode klaver, witte klaver en koopkruid. De werkzaamheden van de eerste fase zijn, als alles volgens planning loopt, klaar op 29 maart.

Snelle fietsverbinding

Het nieuwe fietspad sluit op Voorne-Putten aan bij het fietsnetwerk van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Het leidt via Brielle, Rozenburg en het Westland zelfs helemaal tot in Den Haag. Deze speciale fietspaden (Hollandse Banen) bieden fietsers optimaal comfort en veiligheid. Ze zijn zo ingericht dat de fietser zoveel mogelijk ongehinderd kan doorrijden.

In 2021 is het Tiengemetenpad klaar

Nog dit jaar worden ook andere fasen van het Tiengemetenpad gerealiseerd. Het doel is om het Tiengemetenpad uiterlijk in 2021 als geheel op te leveren.

Aannemer De Regt Grond Infra Groen B.V. voert de werkzaamheden uit in opdracht van gemeente Hoeksche Waard. Provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard zorgen samen voor de financiering van de nieuwe fietsverbinding.

Het Tiengemetenpad is onderdeel van de mobiliteitsagenda

De mobiliteitsagenda van de provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard bevat maatregelen voor auto, openbaar vervoer en fiets, inclusief pontjes en snelfietspaden. De plannen bestaan uit een toekomstvast pakket aan maatregelen dat de lokale, regionale en bovenregionale bereikbaarheid verbetert.