Rotterdam en Zuid-Holland kiezen voor duurzame warmterotonde

De gemeenteraad van Rotterdam heeft onlangs ingestemd met het aanleggen van de ‘oostelijke route’ van de warmterotonde. De warmterotonde is een grote pijpleiding, die warmte uit de Rotterdamse haven tot in Leiden moet brengen om daar huizen te verwarmen. Een week eerder had Provinciale Staten van Zuid-Holland al ingestemd.

GroenLinks Statenlid Robert Klumpes: “Het idee van de warmterotonde lijkt goed. Op dit moment gooien we warmte in de Rotterdamse haven weg en staan op andere plekken gasketels te loeien om warmte op te wekken. Het zou enorm schelen voor het klimaat als wij gasketels kunnen vervangen door restwarmte. We moeten alleen wel zorgen dat de warmterotonde er niet voor zorgt dat we langer dan nodig aan fossiele brandstoffen als olie en gas vastzitten.

Het Rotterdams gemeenteraadslid Stephan Leewis sluit zich hierbij aan: “De Rotterdamse haven heeft 5,5 keer meer restwarmte dan nodig is om alle woningen in Rotterdam te verwarmen. Er is dus genoeg over voor omliggende steden, die hierdoor van het gas af kunnen. En dat moet natuurlijk alleen op een zo duurzaam mogelijke manier.”

Daarom zijn er door GroenLinks zowel in de Provincie als in Rotterdam voorstellen ingediend om te zorgen dat de warmterotonde ook echt zorgt voor een duurzame Provincie. Zo mag de warmterotonde geen monopolie worden, maar moeten ook andere bronnen dan die uit de Rotterdamse Haven toegang krijgen. Duurzaam opgewekte warmte moet voorrang krijgen boven minder duurzame warmte en de aanbieders van fossiele warmte mogen geen CO2-rechten krijgen. Alle voorstellen konden rekenen op een meerderheid van stemmen.

Nogmaals Klumpes: “Met het aannemen van onze voorstellen hebben Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland een duidelijke uitspraak gedaan: de warmterotonde moet écht duurzaam worden. GroenLinks zal er in de komende tijd bovenop zitten dat deze goede voornemens ook worden uitgevoerd.”

Leewis: “Inderdaad. Je hebt niet morgen een duurzame Provincie door vandaag met je vingers te knippen. Zo’n energietransitie kost tijd. Verduurzaming van de warmterotonde is essentieel om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.”