Registratie levenloos geboren kind in de basisregistratie personen (BRP)

Ouders die dat wensen, kunnen vanaf 4 februari 2019 hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Het wordt vanaf maandag met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen in de BRP te registreren. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie. De aanvraag kan worden ingediend bij de eigen woongemeente.

Met deze registratie worden levenloos geboren kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

Heeft u deze wens en/of wilt u meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met het team Publiekszaken via 14 0186 / 088 – 647 36 47.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.