RAAT en de aanpak van de personeelstekorten in de zorg

Lydia van Baak is directeur van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid. Met haar kijken we terug op het eerste jaar van het bestaan van het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT).

Wat is er in dat jaar al bereikt, wat is de doelstelling en hoe denkt zij dat het de komende periode gaat? De ernstige tekorten in de zorg, de nieuwe mensen die toch al gauw 3 jaar nodig hebben voor een opleiding alvorens ze kunnen worden ingezet.

Wat is het voordeel van de samenwerking? We vroegen het haar…