Nieuwbouwprojecten onhaalbaar?

Recent verscheen er in de landelijke dagbladen een item dat het voor heel veel woningbouworganisaties helemaal niet mogelijk is om nieuwbouwprojecten te realiseren. Dit door regelgeving, financiële mogelijkheden, de druk c.q. vraag vanuit de markt.

Bij ons in de studio Ben Pluimer (Directeur-Bestuurder HW Wonen) en Piet van Leenen (Wethouder Volkshuisvesting & Wonen) om hier over te praten.

En gelukkig staat het er hier op het eiland een stuk beter voor.