Nader asbestonderzoek in Oude Raadhuis Oud-Beijerland

Het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland is dit jaar gesloten. Om onderdak te bieden aan de bibliotheek, VVV en Historische Vereniging Oud-Beijerland wordt het Oude Raadhuis in 2019 verbouwd. Vanwege beschadiging aan de ombouw van een radiator is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Er zijn vervolgens twintig kleefmonsters afgenomen, op één van deze monsters is asbest aangetroffen. In de komende weken wordt nader onderzoek uitgevoerd. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat er risico is, of is geweest voor de omgeving.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Henriëtte Vernes-Schellingerhout, projectleider ruimtelijke ontwikkeling gemeente Hoeksche Waard. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 647 16 51 of henriette.vernes@gemeentehw.nl.