Lokale belastingen zoals de OZB dit weekend in uw (digitale) brievenbus

Dit weekend verstuurt SVHW weer de jaarlijkse lokale belastingaanslagen. Dit gebeurt digitaal via MijnOverheid en per post. Het tarief voor de onroerendzaakbelasting (OZB) is voor alle inwoners van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard gelijk. Andere heffingen, zoals de rioolheffing en de begrafenisrechten, worden pas per 1 januari 2020 gelijkgesteld. Dit jaar ontvangen inwoners van de gemeente Hoeksche Waard 25 euro korting ter compensatie van de precariobelasting in de waternota van Evides.

Dienstverlening SVHW gaat verder
Op het aanslagbiljet worden zoveel mogelijk verschillende lokale belastingen gecombineerd: het doel is alles overzichtelijk op één biljet. Wanneer men geen automatisch incasso heeft, is het dit jaar voor het eerst mogelijk om rechtstreeks vanaf het aanslagbiljet te betalen. Dit gaat via een link of een QR code naar iDEAL. SVHW is benieuwd hoe de dienstverlening wordt ervaren. Daarom is gestart met een klanttevredenheidsonderzoek. Tips voor verbetering van de dienstverlening zijn van harte welkom.

Vragen over de lokale belastingen?
Informatie over de lokale belastingen staat op www.svhw.nl. Hier staan ook de antwoorden op de meest gestelde vragen. Voor degenen die hun vragen liever telefonisch stellen, verruimt SVHW tot en met 1 maart de telefonische openingstijden. In deze periode is SVHW van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Dit is een persbericht van SVHW.