In gesprek met Naomi Samson over de Uitvaartontwikkelingen 2018

Een gesprek met Naomi Samson van Monuta over de ontwikkelingen in de uitvaart. Er zijn steeds minder mensen die maatregelen nemen voor hun eigen uitvaart. Dit wordt elk jaar iets erger en daar moeten we wel wat actie op gaan zetten.