Hulp bij het invullen van Belastingformulieren

Binnenkort valt bij veel mensen weer de aangiftebrief van de Belastingdienst op de mat. Het invullen van de belastingaangifte is niet voor iedereen even makkelijk.  Heeft u moeite met het invullen van de jaarlijkse (elektronische) aangifte? Dan kunt u hulp vragen aan de Hulpdienst van Welzijn Hoeksche Waard.

Voor wie?

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent inwoner van de Hoeksche Waard
  • Uw inkomen is niet hoger dan de zorgtoeslagnorm 2018 voor een alleenstaande maximaal € 28720,-, voor iemand met een toeslagpartner is het maximale gezamenlijke verzamelinkomen € 35.996,- euro.

Wat kost dat?

De vrijwilliger van de Hulpdienst vraagt € 5,- als bijdrage voor de hulp bij het invullen van een enkele aangifte. De aangifte voor een echtpaar kost € 7,50. Dit is inclusief eventuele uitdraai- en kopieerkosten.

Hoe maakt u een afspraak?

Aanmelden voor de hulp bij de belastingaangifte doet u telefonisch bij de receptie van Welzijn Hoeksche Waard, via telefoonnummer 088 – 730 89 00. Hier worden uw naam, adres en telefoonnummer genoteerd. Daarnaast wordt gevraagd of u aan de criteria voldoet. De vrijwilligers van de Hulpdienst nemen vervolgens contact met u op voor het doornemen van vragen over uw aangifte en het maken van een afspraak.

De afspraken vinden plaats in maart en april op nog te bepalen locaties. U kunt alleen terecht op afspraak. Die afspraak kunt u maken tot uiterlijk 1 april 2019.

Kijk voor meer informatie op www.welzijnhoekschewaard.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 088 – 730 89 00.