Herstellen steenbestorting haven ’s-Gravendeel

Begin november 2018 heeft er een aanvaring plaatsgevonden in de haven van ’s-Gravendeel. Op het eerste aanzicht leek er weinig schade te zijn aan de gemeentelijke eigendommen in en rond de haven.

Rond de kerstdagen werd door de lage waterstand zichtbaar dat een deel van de steenbestorting dusdanig was verplaatst dat dit gevaar kon opleveren voor de scheepvaart. Deze steenbestorting is afgelopen dinsdag 30 januari hersteld door de firma Kraaijeveld uit Barendrecht waardoor de haven weer veilig te gebruiken is.