GroenLinks in gesprek met Zuid-Hollandse boeren

Zaterdag 23 Februari is er een huiskamergesprek geweest tussen een aantal boeren in Zuid-Holland en GroenLinks-politici, waaronder Tweede-Kamerlid Laura Bromet en Statenlid Robert Klumpes.

Duidelijk werd, dat boeren zich heel bewust zijn van hun verantwoordelijkheid; niet alleen voor de voedselketen, maar ook voor het landschap en de natuur. De huidige wetgeving is alleen ingewikkeld en soms tegenstrijdig. Een boer: “Ik kreeg laatst een boete, omdat ik afweek van mijn bemestingsroute om een weidevogelnest te beschermen.”

Ook willen boeren waardering voor wat ze doen en een betere beloning. Statenlid Robert Klumpes is het daarmee eens: “Het is GroenLinks een doorn in het oog dat de supermarkten de prijzen bepalen. Iedereen pakt daarbij een deel. behalve de boeren. Zij moeten blij zijn met het beetje dat er voor hen overblijft!” Klumpes pleit dan ook voor een ander systeem, waarbij boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en meer gericht op kwaliteit dan op kwantiteit.

De boeren kregen ook de gelegenheid om te reageren op de nota van Tweede-Kamerlid Laura Bromet over het veenweidegebied. Zij hebben zorgen, maar zien ook kansen. Bromet: “We hebben de boeren nodig voor de overgang naar kringlooplandbouw. Maar dat kunnen ze niet alleen en ze hebben daar tijd voor nodig. Het was zeer inspirerend, dat de boeren zelf goede ideeën hadden; sommige nog verregaander dan ik had durven hopen.”

GroenLinks wil graag deze dialoog gaande houden en zich inzetten voor duidelijkere en simpelere wetgeving. Die moet de positie van kleinschalige milieuvriendelijke boeren versterken ten opzichte van grote landbouwbedrijven en banken.