GroenLinks: geef inwoners inbreng bij onderhandelingen Zuid-Holland

 
GroenLinks wil dat inwoners van Zuid-Holland na de verkiezingen van maart goede ideeën aan kunnen dragen voor het nieuwe coalitieakkoord. Een voorstel daarvoor werd niet aangenomen door Provinciale Staten, maar de partij heeft goede hoop dat dit na de verkiezingen alsnog wordt geregeld.
Fractievoorzitter Anneloes van Hunnik: ‘na de invoering van de omgevingswet wordt het nog belangrijker dat inwoners bij het beleid worden betrokken. Daarmee kunnen we niet vroeg genoeg beginnen, dus wat ons betreft al tijdens de college-onderhandelingen. Het valt ons tegen dat partijen als D66 en SP daar nu niet voor zijn, maar verwachten dat we in de nieuwe periode een frisse start kunnen maken. Wij zijn daar in ieder geval klaar voor.’