Filopopers start burgerinitiatief

Dorpsvereniging Filopopers is via haar werkgroep Compensatie Plan Groep (CPG) een burgerinitiatief gestart. Bij de CPG zijn een aantal omwonenden aangesloten uit Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard en Simonshaven. Met hun burgerinitiatief hebben zij een verzoek gedaan aan de gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland en het Rijk om meer onderzoek te doen naar de effecten van het geluidspectrum van windturbines op de gezondheid en welbevinden van omwonenden.

Zij vinden dat er een onafhankelijk nationaal onderzoekscommissie moet komen bestaande uit akoustici, technici en medici die op basis van grondig wetenschappelijk onderzoek aanbevelingen gaan doen om de huidige geluidsnorm 41/47 Lden voor windparken aan te passen en hierin ook een norm integreren voor laagfrequent en infrasoon geluid. Ook stelt de CPG dat windpark Spui een prima test locatie is, die in maart al de eerste testrondjes gaat draaien en in april operationeel zal zijn. Op dit moment zijn er geen normen in de wet geluidhinder voor het lage geluidspectrum. Juist door de huidige geluidnormen en de ruime vergunningen verstrekt door de provincie was het mogelijk windpark Spui zo dicht op de dorpsranden te bouwen. In Nederland mag een windturbine al op zo’n 400 meter van de huizen komen te staan. Daar moeten we in Nederland echt mee stoppen vind Mark Speldenbrink, woordvoerder van de CPG. Reeds eerder (mei 2016) adviseerde de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de provincie al dat “Dit houdt in dat het toegestane geluid volgens het Activiteitenbesluit voor windpark Spui bij de woningen goed hoorbaar zal zijn omdat het fors boven het overige geluid van de omgeving ligt. Daarbij komt dat windmolens een heel kenmerkend geluid hebben. Samengevat kan worden gesteld dat het, zeker in de nachtperiode, erg stil is bij de woningen naast de Spuilocatie”

Dat erg stil houdt in; een omgevingsgeluid met waardes onder de 30 dB(A). Net zoals de gevoelstemperatuur heb je ook zoiets als het gevoelsgeluid. Dat betekend dat in een stille omgeving het geluid als 2 x zo hard ervaren wordt. Dat komt dus hard binnen!

Mocht u dit burgerinitiatief willen steunen dan kunt u uw steun laten blijken via www.filopopers.nl/burgerinitiatief