Dorpsvereniging Piershil organiseert ideeën- en informatieavond.

| 7 maart |

Alle inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven die in Piershil actief (willen) zijn, worden van harte uitgenodigd om mee te denken, vragen te stellen, suggesties en ideeën in te brengen voor een nieuwe bestemming van het voormalige gemeentehuis in Piershil. De avond op 7 maart aanstaande begint om 19.30 uur en wordt – om in de sfeer te komen – gehouden in het voormalige gemeentehuis.

De koffie en thee staan klaar vanaf ongeveer 19.00 uur.

Gezamenlijk willen ze plannen en ideeën ontwikkelen om de leefbaarheid van Piershil te bevorderen. Ze gaan uit van de uitkomsten van de in het verleden jaar gehouden enquête en jaarvergadering.

Onder de naam “PIERSHIL LEEFT !” werken zij aan een integraal plan waarin zij de haven, Voorstraat en het gebied rond voormalig gemeentehuis betrekken. Tijdens deze bijeenkomst richten zij zich nu meer specifiek op de Dorpskern, waarbij men nauw samenwerkt met Heemzicht.
Eerste verkennende gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden met wethouder Paul Boogaard. Hieruit blijkt dat de ideeën goed aansluiten bij de ambities van het nieuwe gemeentebestuur.

De avond ziet er ongeveer als volgt uit:

  • Inloop met koffie en thee
  • Welkom, samen met Woonzorgcentrum Heemzicht een korte inleiding over de eerste ideeën en de presentatie van het nieuwe logo.
  • Rondleiding in groepjes door het gemeentehuis om een beeld te krijgen van de diverse ruimtes
  • Gesprek om uw ideeën, wensen en suggesties te horen.

Ze horen graag van individuele inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Piershil. Wilt u een film- en theaterzaal, brasserie, koffiehoek, ontmoetingsplek, flexplekken, vergader- of sportruimte of … vul het maar in. LAAT HET  WETEN. DENK EN PRAAT MEE!

Men wil er een goede gewoonte van maken om de avond af te ronden met een hapje en een drankje om verder te praten en elkaar informeel te ontmoeten.