Cromstrijen’98 HW vindt de verkeerssituatie bij de Torensteepolder onacceptabel

Eind 2018 is de verkeerssituatie bij de Torensteepolder in Numansdorp aan de orde geweest, waarbij inwoners ook aan het woord kwamen om aan de raad duidelijk te maken hoe ernstig het probleem is. Cromstrijen’98HW constateert dat de toen gemaakte afspraken hierover in de praktijk totaal niet werken, waardoor de inwoners zich hierdoor onvoldoende gehoord en  gesteund voelen door de gemeente en zoeken ten einde raad nu hun weg via de pers.

Cromstrijen’98 HW vindt dat de tijd van praten voorbij is en acht het dringend noodzakelijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid in deze oppakt. Op grond van de Gemeentewet is het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de openbare orde, gezondheid en veiligheid. 

De politieke partij heeft als vertegenwoordiger van de inwoners aan het college gevraagd om zo snel mogelijk de uitkomst van de hoorzitting van maandag 4 februari 2019 aan hen terug te koppelen en vooral welke vervolgstappen er ondernomen gaan worden. De Gemeente Hoeksche Waard kan nu heel goed laten zien wat zij voor inwoners kunnen betekenen als het gaat om het vergroten van het veiligheidsgevoel, aldus Werner de Jong.