Controle hondenbezit 2019

Is úw hond al aangemeld?

Voor de gemeente verzorgt SVHW de hondenbelasting. Jaarlijks controleert Legitiem B.V. hiervoor het hondenbezit. Dit jaar vindt de controle van maart tot juni plaats. De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer van Legitiem B.V. Treffen zij een hond aan waarvoor de eigenaar geen belasting betaalt, dan melden zij dat bij SVHW.

Hoeveel hondenbelasting u betaalt, is afhankelijk van het aantal honden dat u bezit. Heeft u een hond of pas een hond aangeschaft? Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. Heeft u geen hond meer of vertrekt u naar een andere gemeente? Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan mogelijk teveel betaald belastinggeld terug.

U kunt uw hond aanmelden door bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen met uw DigiD. Maar u kunt uw hond ook telefonisch aanmelden via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.