Bijna twee derde van de Zuid-Hollanders wil vlak na 1 maart belastingaangifte doen

Belastingdienst nodigt 8 miljoen mensen uit om tussen 1 maart-1 mei aangifte te doen

Vanaf vrijdag 1 maart kunnen 8 miljoen mensen hun belastingaangifte over 2018 doen, waarvan 6,7 miljoen particulieren. Zij kunnen tot 1 mei aangifte doen via Belastingdienst.nl/aangifte. De meesten willen echter niet tot het laatste moment wachten, waaronder veel Zuid-Hollanders. 63,1% van hen wil zelfs in de eerste twee weken van maart belastingaangifte doen. Wie de belastingaangifte voor 1 april indient, ontvangt voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Wanneer iemand geld terugkrijgt, staat het bedrag meestal een week nadat het bericht ontvangen is op de rekening.

Om het aangifte doen zo makkelijk mogelijk te maken, heeft de Belastingdienst veel gegevens vooraf ingevuld. Hierdoor kost aangifte doen steeds minder tijd. 65% van de Nederlanders heeft minder dan een uur nodig om zijn aangifte te controleren en indien nodig aan te vullen, blijkt uit een flitspeiling in opdracht van de Belastingdienst.

Aftrekkosten

Wie in 2018 kosten heeft gemaakt die aftrekbaar zijn, moet deze zelf toevoegen in de aangifte. Dat dit veelvuldig wordt gedaan blijkt ook uit een recente peiling onder 1.069 particulieren. Meer dan de helft van de respondenten (56,5%) heeft weleens aftrekbare kosten opgevoerd. Het vaakst gaat het om zorgkosten (22,8%). Ook kosten met betrekking tot de aankoop van een eerste huis (13,3%) en het oversluiten van een hypotheek (12,4%) worden vaak opgegeven. De aangiftechecklist van de Belastingdienst geeft duidelijkheid over welke kosten aftrekbaar zijn.

1 op de 3 mannen verkiest belastingaangifte doen boven huishoudelijke klusjes

Het merendeel van de mensen dat particulier aangifte doet, geeft aan dit geheel zelfstandig te doen. Opvallend hierbij is het verschil tussen mannen (71,1%) en vrouwen (46%). Bijna 1 op de 3 mannen zegt het doen van aangifte zelfs te verkiezen boven huishoudelijke klusjes. Iets minder dan een kwart van de Nederlanders laat zijn partner, een vriend of familielid meekijken. Wie geen beroep kan doen op bekenden vindt alle benodigde informatie op Belastingdienst.nl/aangifte en kan de Belastingdienst vragen stellen via Twitter of Facebook. Daarnaast bieden maatschappelijke organisaties zoals vakbonden, ouderenbonden, belastingwinkels, sociaal werkers en fiscaal dienstverleners hulp bij aangifte.