AWP daagt bestuurskandidaten Zuid-Hollandse waterschappen uit tot live debat over bodemdaling

Waterschapspartij brengt verkiezingsthema’s zingend onder de aandacht

“De waterschapsverkiezingen dreigen te worden ondergesneeuwd door landelijke thema’s als het klimaatakkoord en het kinderpardon.” Dat zegt Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij wil daarom de grote waterschapsthema’s van de komende verkiezingen middels een lied op de radar van de kiezer te krijgen. “Muziek maakt complexe onderwerpen licht en toegankelijk.” De AWP heeft de belangrijkste waterschapsthema’s daarom ingezongen en daagt tegenkandidaten nu uit om met AWP-lijsttrekkers op lokale radio- en televisiezenders in debat te gaan over die onderwerpen.

Eén van de onderwerpen waar AWP-lijsttrekker Lex Welter (lijst 6) graag over in debat wil, is de bodemdaling binnen het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en in de omliggende hoogheemraadschap Delfland en waterschap Hollandse Delta. “Veel van onze bodem bestaat uit drassige veengronden. Het gaat daarbij onder meer om de gehele Krimpenerwaard en de regio Gouda, maar ook over delen van Rotterdam-Prins Alexander en Zuidplas. Zowel bebouwde gebieden als landbouwgronden hebben ermee te maken. We moeten de komende tijd alle zeilen bijzetten om bodemdaling tegen te gaan.”

“Zowel bebouwde gebieden als landbouwgronden worden bedreigd door bodemdaling.”

AWP-vicevoorzitter en lijsttrekker voor het waterschap Delfland Hans Middendorp (lijst 2) wil het graag hebben over de kosten waar de Zuid-Hollandse waterschappen de komende decennia mee te maken krijgen. “Delfland is met stip het duurste waterschap van Nederland. Huishoudens betalen al gauw meer dan 100 euro meer dan andere waterschappen in Zuid-Holland. De AWP Delfland wil daarom voor de komende vier jaar voor alle huishoudens de nullijn aanhouden.” De AWP becijferde dat huishoudens in Delftland 88 procent van de waterschapsysteemheffing ophoesten.

Fokke van Zeijl, AWP-lijsttrekker van het waterschap De Hollandse Delta, is het helemaal eens met Middendorp. “Boeren en bedrijven zitten voor een dubbeltje op de eerste rang.” In zijn waterschap brengen huishoudens 76 procent van de waterschapsysteemheffing bijeen.

Openbaar debat

De AWP hoopt ook dat op lokaal niveau stevige openbare debatten worden gevoerd over de kostenverdeling. “Die debatten zijn belangrijk omdat burgers geen weet hebben van hoe oneerlijk de lasten verdeeld zijn”, legt Middendorp uit. “Ze realiseren zich bovendien niet dat de lasten de komende decennia ongetwijfeld heel hard gaan stijgen. We moeten daarom op lokaal niveau gaan praten over hoeveel burgers, bedrijven en boeren profiteren van het werk van hun waterschap en of dat deze ongelijke lastenverdeling nog langer rechtvaardigt.”

“Hoog tijd voor publiek debat over lokale waterschapsthema’s”

Het AWP-verkiezingslied stipt nog tal van andere thema’s aan. “Onze lijsttrekkers willen over al die onderwerpen in debat en ook over onderwerpen die hyperlokaal spelen”, zegt Van Megen. “Waar het nu vooral om gaat, is dat we eens in de publieke arena debatteren over de waterschappen en het werk dat ze doen. Dat werk wordt door klimaatverandering steeds belangrijker. Kiezers moeten in staat gesteld worden om geïnformeerde keuzes te maken. Dat is nu niet het geval.”

Verkiezingslied

Met het verkiezingslied wil de AWP de aandacht vestigen op het werk van de waterschappen en het belang daarvan. De tekst gaat over tal van belangrijke waterthema’s, van waterveiligheid tot milieuthema’s als fosfaten, invasieve exoten, muskusratten en klimaatadaptatie. Het is geschreven door Arie van Beelen en gezongen door Fanny Alofs op de originele melodie van ‘Waterloo Road’. “De melodie schoot me plots te binnen”, vertelt Van Beelen over de totstandkoming. “Als AWP-kandidaat voor het waterschap Aa en Maas, ben ik goed bekend met de grote waterschapsthema’s. De tekst had ik daarom snel op papier staan.” Die tekst is ook meteen aangeslagen bij Fanny Alofs: “Wat mij bij het inzingen van dit lied trof, was de zin ‘deskundig maar niet politiek’. Dat zou ik zo graag terug willen zien in de wereld van alle andere beleidsmakers.”

Regionale nieuwsmedia

Wat Van Megen en Middendorp betreft, moeten de openbare debatten in aanloop naar de verkiezingen zeker ook over ‘kleinere’ onderwerpen gaan. “Hyperlokale onderwerpen als het al dan niet aanstellen van een muskusrattenvanger of het aanleggen van natuurgebied voor de opslag van water moeten ook onderwerp zijn van publiek debat”, vindt Van Megen. “Daar is ook een mooie taak weggelegd voor de regiojournalistiek”, voegt Middendorp toe. “Het zijn onderwerpen die hun doelgroepen persoonlijk raken, boeren, huishoudens en ondernemers. Het zijn aansprekende regioverhalen, maar hoeveel mensen weten überhaupt dat waterschappen hier beslissingen over nemen?”

Live radio- en televisiedebatten

De AWP hoopt dat de regionale journalistiek in aanloop naar de verkiezingen veel aandacht vestigt op lokale waterschapsthema’s. “We hopen vooral dat kandidaatbestuurders door lokale RTV-zenders worden uitgedaagd om live de degens te kruisen met elkaar”, zegt Middendorp daarover. “Waterschapsbestuurders moeten niet alleen goede bestuurders zijn. Ze moeten ook beschikken over veel kennis van waterbeheer. Laat ze die materiedeskundigheid maar eens etaleren. Stel ze op de proef.”

De Algemene Waterschapspartij doet op 20 maart 2019 onder de naam ‘AWP niet politiek wel deskundig’ mee aan de verkiezingen in 19 van de 21 Nederlandse waterschappen. Meer informatie is te vinden op: AWP.nu