2018 was een bizar en leerzaam bomenjaar

De Hoeksche Waardse Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior blikt aan het begin van een nieuw jaar
altijd even terug op het afgelopen jaar. Wat viel er voor ‘bomennieuws’ te noteren? Wat voor problemen
doken er op voor bijvoorbeeld beeldbepalende en monumentale bomen in de regio en hoe reageerden
de bomen op het soms extreme weer in 2018?
 
Voor wat betreft de 42 laatste oude, vooroorlogse Hollandse iepen, die nu nog resteren was 2018 gelukkig
een beter jaar dan de afgelopen ‘rampjaren’. In de jaren 2015, 2016 en 2017 sneuvelden bijna twintig van
deze unieke bomen door toedoen van de besmettelijke en dodelijke iepziekte. Daarbij waren ook zes van
de in 2015 nog resterende 9 monumentale iepen bij de Mariënhoeve. Zover ‘Fraxinus Excelsior’ na heeft
kunnen gaan zijn er in 2018 slechts drie oude iepen ziek geworden. Maar doordat de ‘iepenwacht’ van de bomen-
werkgroep nog maar uit twee personen bestond, kon slechts iets meer dan de helft van de regio onder de loep
worden genomen. (Einde 2018 werd overigens definitief afscheid genomen van de enige nog resterende
vrijwilliger van de ‘iepenwacht’ en daarmee is m.i.v. 2019 een einde gekomen aan deze activiteit van de
bomenwerkgroep.) Aan de Nationale Boomfeestdag werd uiteindelijk weer door vier gemeenten meegedaan,
waarbij Strijen opnieuw de gemeente was die de meeste jonge boompjes heeft aangeplant tijdens deze dag.
 
Verrassende ‘reacties’ op extreem weer
Al meer dan tien jaar probeert ‘Fraxinus Excelsior’, door het jaarlijks volgen van een aantal bomen, een beeld
te krijgen van hoe bomen reageren op de verschillende weertypen in bepaalde jaargetijden. 2018 leverde
wat dit betreft hele verrassende resultaten op. Zo bleek dat de oude Hollandse iepen en dan zeker de drie nog
resterende bomen bij de Mariënhoeve, het extreem koude, vroege voorjaar en ook de extreem warme
zomer meer dan goed hadden verteerd. Halverwege juli stonden deze drie honderdjarigen er mooier bij
dan dat in jaren het geval was geweest. Tot verbazing van de bomenwerkgroep was dit lange tijd ook het geval
met veel oudere populieren. Zelfs de circa 130 jaar oude monumentale zwarte populier van Sint Anthoniepolder
stond tot aan augustus beter in blad dan in 2017. Pas in de loop van augustus lieten veel bomen wat
extra blad vallen vanwege de extreme warmte. Minder verrassend was dat de platanen zich lange tijd
prima voelden bij de hoge temperaturen. Al kreeg ‘Fraxinus Excelsior’ wel veel telefoontjes van verontruste
mensen, die zich (onnodig) zorgen maakten over de vele stukken schors die loslieten bij deze boomsoort.
Het jaar 2018 eindige wel een beetje in mineur met de kap van een groep unieke essen voor een bouwproject
in ‘s-Gravendeel.