Werkzaamheden Staatsbosbeheer in Johannapolder (Rhoon)

Vanaf half januari voert Staatsbosbeheer in opdracht van recreatieschap IJsselmonde werkzaamheden uit in de Johannapolder. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de essentaksterfte en het aanleggen van struinnatuur. Medio februari is dit gereed.

De essentaksterfte

De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die bijna alle essen in Nederland aantast. De ziekte is feitelijk niet te genezen en verspreidt zich steeds sneller. Aangetaste bomen kunnen (grote) takken laten vallen en ineens omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken.

Aanleg struinnatuur

Langs de Oude Maas worden  twee uitwijkheuvels en zes zitelementen aangelegd. De uitloop van watergang wordt vergraven om meer ruimte te geven aan getijdenatuur. In een bosvak met populieren en eiken worden de populieren verwijderd om meer ruimte te geven aan de eiken, daarnaast worden hier extra eiken en meidoorns geplant. Van het hout van de populieren worden houtwallen gemaakt om het landschap afwisselender te maken en meer mogelijkheden te bieden voor vergroting van de biodiversiteit.

De werkzaamheden kunnen hinder opleveren voor de bezoekers van de Johannapolder. Sommige paden zullen tijdelijk afgesloten zijn.