Vrijwillige Inzet en informele hulp

Binnenkort valt bij veel mensen weer de aangiftebrief van de Belastingdienst op de mat. Het invullen van de belastingaangifte is niet voor iedereen even makkelijk. Heeft u moeite met het invullen van de jaarlijkse (elektronische) aangifte? Dan kunt u hulp vragen aan de Hulpdienst van Welzijn Hoeksche Waard.

Voor wie is de hulp bedoeld? U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

* U bent inwoner van de Hoeksche Waard

* Uw inkomen is niet hoger dan de zorgtoeslagnorm 2018

voor een alleenstaande maximaal € 28720,-, voor iemand met een toeslagpartner is het maximale gezamenlijke verzamelinkomen € 35.996,- euro

Wat kost dat? De vrijwilliger van de Hulpdienst vraagt € 5,- als bijdrage voor de hulp bij het invullen van een enkele aangifte, inclusief eventuele uitdraai-/kopieerkosten. De aangifte voor een echtpaar kost € 7,50. Hoe maakt u een afspraak? U kunt u telefonisch aanmelden voor de hulp bij de belastingaangifte bij de receptie van Welzijn Hoeksche Waard: 088-7308900. Hier worden uw naam, adres en telefoonnummer genoteerd en wordt gevraagd of u aan de criteria voldoet. De vrijwilligers van de Hulpdienst nemen contact met u op voor het maken van een afspraak en het doornemen van vragen over uw aangifte.

De afspraken voor de aangiften vinden plaats in maart en april, op nog te bepalen locaties. U kunt alleen terecht met een afspraak en die kunt u maken tot uiterlijk 1 april. Voor uitgebreide informatie kunt u kijken op www.welzijnhoekschewaard.nl, contact opnemen met Welzijn Hoeksche Waard, telefoon 088-7308900.