Toeleidingstraject statushouders in de zorg Drechtsteden

Statushouders in de zorg

12 partijen werken samen om statushouders kennis te laten maken met de zorg en hen door te laten stromen naar een betaalde baan. Het doel is kansen bieden aan nieuwkomers en instroom van nieuwe medewerkers in de zorg te bevorderen. Op 16 januari ontvangt de eerste groep van 15 statushouders uit Drechtsteden het certificaat voor het WelSlagen-traject. Met dit certificaat kwalificeren zij zich voor instroom in de BBL MBO niveau 2 (Helpende zorg en welzijn) of BBL MBO niveau 3 (Verzorgende IG). Na de certificering stromen 10 van hen uit naar een betaalde leerwerkbaan in de zorg, bij werkgevers in Drechtsteden.

In dit samenwerkingsinitiatief wordt samengewerkt door 12 (!) partijen: de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ, gemeente Dordrecht, Sociale Dienst Drechtsteden, ROC da Vinci college en Calibris Advies. Daarnaast zijn er 7 werkgevers betrokken vanuit de VVT en gehandicaptenzorg: Het Spectrum, Woon- en zorgcentrum De Merwelanden, Rivas Zorggroep, Swinhove Groep, Gemiva-SVG Groep, ASVZ en Zorggroep Crabbehoff. Zij hebben een samenwerkingsconvenant getekend om 35 statushouders kennis te laten maken met de zorg en (minimaal) 24 daarvan door te laten stromen naar een betaalde BBL baan mbo-niveau 2 of 3. Instituut Gak ondersteunt het initiatief met een financiële bijdrage.

Onderwijsaanbod

Naast taaltraining en oriëntatie op de zorg wordt training gegeven op uiteenlopende andere thema’s. Empowerment van de deelnemers is een belangrijk onderdeel: Leren leren, gedrag en houding, zelfbeeld, feedback, communicatie, motivatie, stress en werkdruk en werknemersvaardigheden komen aan de orde. Denk daarnaast ook aan aspecten van de Nederlandse cultuur en maatschappij, de Nederlandse arbeidsmarkt en werken in de zorg. In de training en in hun stage maken de statushouders kennis met de kansberoepen in de zorgorganisaties en worden zij voorbereid op werken in de zorg en het volgen van een MBO-opleiding.

Tot slot

Het project is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgenomen als goed voorbeeld voor het creëren van banen in de zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.