Terugblik jaarwisseling

Volgens het Verbond van Verzekeraars bedraagt de (geschatte) schade in Nederland rond de jaarwisseling 2018-2019 tussen de 15 en 20 miljoen euro. Dat is fors hoger dan het jaar daarvoor. Ook gemeente Hoeksche Waard maakte deze week de balans op. Ook de schadecijfers van de voormalige vijf Hoeksche Waardse gemeenten laten een stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Over het algemeen is de overgang van 2018 naar het nieuwe jaar 2019 rustig en zonder ernstige incidenten verlopen. Helaas is er wel de ‘gebruikelijke’ schade aan onder meer verkeersborden, afvalbakken en straatmeubilair. Het prijskaartje dat aan deze zinloze vernielingen hangt, bedraagt toch bijna negentienduizend euro! Van dat geld zou je veel ‘leuke’ dingen kunnen doen…

Schadebedrag
Onderstaande tabel laat de schade zien die door vuurwerk en/of vandalisme is ontstaan rond de jaarwisseling. In de afgeronde bedragen zijn alleen de materiaalkosten opgenomen; dus zonder arbeids- en of voorbereidingskosten.

Gemeente

 


Schadebedrag 2017/2018

 

Schadebedrag 2018/2019

Binnenmaas

€ 4.050,-

€ 1.960,-

Cromstrijen

     € 1.753,-

€ 9.871,-

Korendijk

€ 2.042,-

€ 2.171,-

Oud-Beijerland

€ 3.143,-

€ 3.450,-

Strijen

€         0,-

€ 1.405,-

Totaal

€10.988,-

€18.857,-

Bovengenoemde schades zijn het gevolg van vuurwerk, vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen, zoals verkeersborden, afvalbakken, putdeksels, straatkolken en straatmeubilair (banken et cetera).