Predicaat GOED voor De Blieken

OBS De Blieken in Klaaswaal heeft van de onderwijsinspectie het predicaat GOED ontvangen. Daar zijn alle medewerkers enorm trots op. Vandaag werden alle kinderen getrakteerd op taart. Na een grondig onderzoek naar het onderwijs, pedagogisch klimaat, ondersteuning en de kwaliteitszorg op deze basisschool kreeg De Blieken als het ware een Michelinster voor het onderwijs: het predicaat GOED. Om dit te krijgen, moet de school laten zien dat niet alleen de verplichte basiskwaliteit op orde is, maar dat zij meer doen. De Blieken werd geroemd om haar warme, veilige pedagogisch klimaat. Ook het brede aanbod in de vorm van het Kunstkabinet, de aanpak voor wetenschap en technologie, de plusgroep en de extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben verdienden alle lof van de inspecteurs.

Om tot dit oordeel te komen waren twee inspecteurs de gehele dag op school aanwezig. Zij bezochten lessen van alle leerkrachten en spraken intensief met directie, intern begeleider en leerkrachten. Ook gingen zij in gesprek met ouders en leerlingen. Als extra pluim op de hoed gaven zij aan dat de goede sfeer, de teamspirit en manier van aanpak in het hele kindcentrum terug te zien is. Een mooi compliment voor het hele team van kinderopvang en onderwijs in kindcentrum De Blieken.