Onvoldoende kennis van financieringsmogelijkheden struikelblok bij verduurzamen

Onderzoek De Hypotheker toont aan dat ruim 6 op de 10 huiseigenaren eigen woning willen verduurzamen

Ruim de helft van de huiseigenaren vindt het verduurzamen van een woning een taak voor de huiseigenaren zelf. Het ontbreekt hen echter aan kennis over de mogelijkheden om de verduurzaming van hun woning te financieren. Veel woningbezitters in zijn mede daardoor terughoudend om over te gaan tot het verduurzamen van hun huis. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder huiseigenaren en omgeving naar de vraag in hoeverre zij het verduurzamen van de eigen woning belangrijk vinden. 

Het onderzoek toont aan dat ruim zes op de tien woningeigenaren het verduurzamen van hun eigen woning belangrijk vinden. Als zij zich gaan oriënteren op een nieuwe woning zal twee derde dan ook letten op de (potentiële) duurzaamheid van een huis. Het gebrek aan de juiste informatie en kennis over financieringsmogelijkheden blijkt echter een struikelblok. Daarbij wordt door bijna de helft van de woningbezitters het ontbreken van financiële middelen genoemd als obstakel voor verduurzaming. “Veel signalen wijzen erop dat de lasten van de energietransitie bij de consument worden gelegd”, zegt Evert Markhorst, franchisenemer van De Hypotheker in Oud Beijerland. “Nu worden al best veel oplossingen aangeboden om bestaande woningen te verduurzamen. Zo is er bijvoorbeeld de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds en de Duurzaamheidslening die in verschillende gemeenten wordt aangeboden. Ons onderzoek toont aan dat een ruime meerderheid van de huiseigenaren wel degelijk bereid is hun woning te verduurzamen, maar het ontbeert ze de kennis om dit te financieren.”  

Milieu en duurzaamheid belangrijk voor woningbezitters

Dat huiseigenaren het milieu belangrijk vinden, blijkt uit het feit dat ruim driekwart het (zeer) belangrijk noemt om verantwoord om te gaan met het milieu. Duurzaamheid ten aanzien van woningen noemen zes op de tien woningbezitters (zeer) belangrijk. Dit wordt vaker genoemd dan het kiezen van ‘groene’ leveranciers of duurzame voeding. Bijna negen op de tien woningbezitters vinden het belangrijk dat de kosten voor het verduurzamen van de woning op termijn worden terugverdiend. Voor de helft van de huizenbezitters weegt het eigen voordeel van verduurzaming net zo zwaar als de milieuvoordelen ervan en voor een derde weegt dit eigen voordeel zwaarder.  

Betere informatievoorziening nodig om verduurzaming te stimuleren

Een meerderheid van de huiseigenaren geeft aan dat hun woning al is voorzien van duurzame voorzieningen of dat ze van plan zijn dit te doen. Het verbeteren van de isolatie, het vervangen van de cv-ketel en beglazing zijn het meest populair. Wil de energietransitie echter kans van slagen hebben, dan moet er volgens Evert Markhorst van De Hypotheker in Oud Beijerland nog veel werk worden verricht. “Er ligt een belangrijke taak bij de overheid, geldverstrekkers en adviseurs om de woningbezitter te informeren over de mogelijkheden om het verduurzamen van zijn huis te realiseren. Met elkaar kunnen wij huiseigenaren bereiken en hen handvatten bieden die nodig zijn om een eerste stap te zetten in verduurzaming van de woningvoorraad”.