Natuurorganisaties blij met ambities Provincie

In de onlangs gepubliceerde Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving beschrijft de provincie Zuid-Holland voorstellen en maatregelen die bijdragen aan een leefbaar, mooi en soortenrijk Zuid-Holland. De verschillende natuurorganisaties zijn er positief over. Steven van Wijk sprak hierover met Susanne Kuijpers van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland…