Het wel en wee in de landbouw-januari 2019

Landbouw is een begrip in de Hoeksche Waard. Maandelijks bespreken wij het wel en wee wat de landbouw in de Hoeksche Waard betreft met de voorzitter van LTO Noord afdeling Hoeksche Waard: Johan van Driel. Laurens Koomans ging dit keer met hem in gesprek over de volgende onderwerpen: – Biodiversiteit,- Beperkingen in de suikerbietenteelt, staat deze teelt onder druk?,- Verwachtingen van de nieuwe Gemeente Hoeksche Waard op het gebied van landbouw