Gemeente Hoeksche Waard start project Circulaire Economie

Van maandag 14 januari tot en met vrijdag 18 januari is het de ‘Week van de Circulaire Economie’. In het huidige economische systeem raken de grondstoffen op en tasten we de aarde, met de huidige manieren van produceren, flink aan. Een circulaire economie draait om duurzaamheid, een langere levensduur van producten en het hergebruik van grondstoffen.  

De doelstelling is dat Nederland volledig circulair is in 2050. Ook de gemeente Hoeksche Waard wil hieraan bijdragen. Dit doet de gemeente op verschillende manieren. Zo loopt er het traject voor het circulair bouwen van de nieuwe kinderboerderij in Oud-Beijerland. In de kantoren van de gemeentelijke organisatie staan meubels die gemaakt zijn van hergebruikte materialen. En in alle kantoren staan de afvalstraatjes van Afvalbox, de meest duurzame afvalbak uit Maasdam. In januari is ook het project voor het bedrijfsleven in de Hoeksche Waard gestart.

Kick-off bijeenkomst
De gemeente is op zoek naar kansen en wil de economie stimuleren op de langere termijn. De gewenste ontwikkeling is dat bedrijven in toenemende mate gebruik gaan maken van elkaars reststromen. De gemeente wil dit aanjagen. Het project heeft als doel om de kansen in kaart te brengen en concrete businesscases op te stellen samen met het bedrijfsleven. Op donderdag 24 januari is er een kick-off bijeenkomst met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en andere stakeholders.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over (de Week van de) Circulaire Economie en/of over de kick-off bijeenkomst? Neem dan contact op met mevrouw M. van Lent, projectleider namens de gemeente. Haar mailadres is monique.vanlent@gemeentehw.nl.