Discussie avond Circulaire Economie bij NLC

| 24 januari |
De werkgroep Duurzaamheid van Hoekschewaards Landschap nodigt je uit op 24 januari a.s. in het Nationaal Landschap Centrum te Numansdorp voor een bijeenkomst over Circulaire Economie.
Een onderwerp waarvoor we twee mensen hebben mogen aantrekken met wie we allemaal indirect te maken hebben. Zij zullen uitleggen waarom.

Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik
door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Het is een systeem van gesloten
kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden
gebruikt en systeemdenken centraal staat.
Ing. Yuri H.B. Wolf GPO zal spreken over de moeilijkheid van transitie van afvalstof naar grondstof (bijv. bij
het toepassen van maaisel dat nu als afval wordt behandeld) wat zijn de weerstanden en wat komt er bij kijken in deze keten aanpak met innovaties.

Rene Huijsman Directeur RAD zal spreken over de ambities Grondstoffenbeleidsplan Hoeksche Waard i.v.m.
terugbrengen hoeveelheid restafval, zo duurzaam mogelijk verwerken ingezamelde stromen (circulair), behoud
schone Hoeksche Waard. Werken aan behoud van goede kwaliteit grondstofstromen.

Dit mag je niet missen!
Nationaal Landschap Centrum, Veerweg 1C te Numansdorp.
Inloop 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Entree gratis.