Bomenwerkgroep: Geen ‘groen afscheid’

Het jaar 2018 is definitief historie en dat geldt niet alleen voor het nu afgelopen jaar, maar ook voor de vijf afzonderlijke gemeenten in de Hoeksche Waard. Helaas, althans naar de mening van de regionale Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior, nam de gemeente Binnenmaas niet echt ‘groen’ afscheid, want opnieuw verdwenen bij een toekomstig bouwproject meer bomen dan er straks terug zullen komen.

Op het voormalige terrein van het vroegere waterleidingbedrijf (nu Evides) zijn december 2018 voorbereidingen gestart voor het bouwrijp maken van dit gebied voor de nieuwbouw, die hier plaats moet gaan vinden. In het gebied stonden o.a. flink wat opvallende smalbladige essen. Omdat deze boomgroep zich grotendeels aan de rand van het bouwgebied bevond heeft ‘Fraxinus Excelsior’ meerdere keren getracht om deze boomgroep op de bomenlijsten van de gemeente te krijgen, maar dit project kwam bijna zes jaar stil te liggen. Ook heeft de bomenwerkgroep in het verleden voorgesteld om de bomen te integreren in de bouwplannen. Men had b.v. een wandelpad en zitjes kunnen realiseren langs de boomgroep en aangrenzende sloot. Helaas bleek het tevergeefse moeite, want op één boom na is deze hele groep essen geruimd. Daarnaast verdwenen ook nog diverse populieren, werden de struiken geruimd die op het terrein stonden en ging ook de sloot dicht. Los van het gegeven dat er straks minder bomen staan: Het zal ook weer pakweg 20 jaar duren voordat de jonge bomen die worden aangeplant uit zijn gegroeid tot bomen van een redelijk formaat.

Verarming

Niet alleen is het volgens de bomenwerkgroep erg jammer dat opnieuw bij een bouwproject de meerderheid van de bomen geruimd wordt, het is in tijden dat we allemaal worden ‘overspoeld’ door klimaatnieuws eigenlijk ook niet meer te verkopen. In het gebied bevonden zich tot voor kort nog zangvogels als o.a. de karekiet en witte kwikstaart, vonden waterhoentjes een nestplaats en was afgelopen lente zelfs de zeldzame waterral weer te horen. Met het verwijderen van alle struiken, een groot deel van de bomen en het dempen van de sloot zijn de natuurwaarden drastisch ingeperkt. Het is helaas in enkele jaren tijd al de zesde keer dat bij een bouwproject in Binnenmaas er meer bomen verdwijnen dan er terugkeren of dat er beeldbepalende bomen moeten verdwijnen. Dit ondanks de waarde die bomen in een bebouwde omgeving hebben. Dit is niet de mening van ‘Fraxinus Excelsior’, maar de uitkomst van tal van onderzoeken uitgevoerd door o.a. de landelijke Bomenstichting, Universiteit Wageningen en Dr. Jolanda Maas. Hun bevindingen zijn o.a. gebundeld in het project ‘De Groene Stad’. Op deze website http://degroenestad.nl kan iedereen die interesse heeft in groen in zijn/haar de leefomgeving meer informatie vinden.

Foto: Arie Pieters/Fraxinus Excelsior ©