Bijzondere essen gesneuveld, maar Maximaboom mogelijk gered

Bij het bouwrijp maken van het voormalige Evides-terrein zijn bomen gekapt. Dit tot teleurstelling van Arie Pieters van bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. Het verplaatsen van de Maximaboom stemt hem tevredener. We spraken hem in Nieuwsradio Hoeksche Waard.