Windpark Oude Mol dichterbij

Met de ondertekening van de bouwovereenkomst door de initiatiefnemers is het windmolenpark Oude Mol in de Mariapolder bij Strijensas een flinke stap dichterbij gekomen. Steven van Wijk sprak hierover met Gerrit Huisman.