Werkzaamheden tijdelijk units starten binnenkort

Binnenkort starten de werkzaamheden voor het plaatsen van de tijdelijke units bij het gemeentehuis in Maasdam. De vertraging leidt niet tot extra kosten voor de gemeente.

De vertraging ontstond omdat de aannemer niet de juiste gegevens kon aanleveren op basis waarvan een bouwvergunning kon worden verleend. De aannemer vreesde in eerste instantie te moeten heien. Na grondiger onderzoek blijkt heien toch niet nodig.

Wanneer de tijdelijke units klaar zijn, is nog niet bekend. We werken nu hard aan de planning. Een aantal teams krijgt op 2 januari 2019 een tijdelijke werkplek in het gemeentehuis in Numansdorp.

Meer informatie

Meer informatie over de voorbereidingen op de fusie vindt u vooralsnog op www.toekomsthw.nl. Volg voor meer informatie ook de pagina GemeenteHW op Facebook en op Twitter het account @gemeenteHW.