Verkenning herontwikkeling locatie voormalig Huys te Hoecke Puttershoek

Aan de Laning 1 in Puttershoek ligt de locatie van het voormalig Huys te Hoecke. Met de verhuizing van Huys te Hoecke naar het Zomerplein kwam deze locatie in 2009 vrij. De afgelopen jaren heeft het gebouw een tijdelijke functie gehad voor onder andere begeleid wonen van zorginstelling ASVZ. Gemeente Binnenmaas en HW Wonen willen op deze locatie sociale woningbouw ontwikkelen met maximaal 32 reguliere appartementen en 40 senioren appartementen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het is de wens van gemeente Binnenmaas en HW Wonen dat gemeente Hoeksche Waard in 2019 de afspraken over deze herontwikkeling verder uitwerkt in een stedenbouwkundig plan en een anterieure exploitatieovereenkomst. Verder moet er een procedure worden doorlopen waarmee het ook planologisch mogelijk gemaakt wordt. Als er meer bekend is, zal de nieuwe gemeente Hoeksche Waard hierover communiceren.