SP presenteert kandidatenlijst verkiezingen Provinciale Staten 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen voor Provinciale Staten. De dertigjare Lies van Aelst uit Gorinchem voert de SP-lijst aan. Ze is vol vertrouwen:  ‘Er staat een topteam naast me. Samen kunnen we Zuid-Holland een heel stuk socialer maken. Met genoeg betaalbare woningen, beter en betaalbaar OV, een schoner milieu en meer klimaatrechtvaardigheid’.

De hele SP-lijst telt dertig namen, die door de zuid-Hollandse SP-leden werden gekozen tijdens de regioconferentie van de partij op 1 december in Leiden. ‘Een hele mooie mix van mannen en vrouwen van alle leeftijden, van hoger en lager opgeleid en zowel uit de grote en kleine steden als van het platteland van Zuid-Holland’, aldus Van Aelst.

Lies van Aelst

Lijsttrekker Lies van Aelst is zelf met haar 30 jaar al een ervaren Statenlid. In 2007 was ze net 18 toen ze begon. Sinds 2015 is ze ook fractievoorzitter. Deze periode maakte ze zich met succes sterk voor extra investeringen in onder meer veerdiensten, OV, de bouw van betaalbare woningen en strengere milieuhandhaving. Lies van Aelst werkt als adviseur bij de Wethoudersverening.

Frank Johan Hoogendam

Frank Johan Hoogendam (59) uit Delft iis de nummer twee voor de SP. Hoogendam is afkomstig uit het bedrijfsleven en werkt nu op het landelijke kantoor van de SP. Als Statenlid houdt hij zich meer bezig met verantwoorde landbouw met een eerlijke prijs voor boeren én consumenten, de aanpak van bodemdaling in het Groene Hart en met klimaatrechtvaardigheid.

‘Dit laatste betekent dat de SP de kosten voor klimaatmaatregelen eerlijk wil verdelen’, aldus Hoogendam. ‘Denk bijvoorbeeld aan de enorme investeringen die nodig zijn om over te gaan op schone energie. Deze drukken nu veel te zwaar op de huishoudens –vooral op de lagere en middeninkomens– en veel te weinig op de grote vervuilers’.

Marije van Hell

Plaats drie is voor nieuwkomer Marije van Hell (22) uit den Haag. Marije is student Climate & Management aan de Haagse Hogeschool. Een studie die zich onder meer richt op duurzaam bouwen, klimaatverandering en de energietransitie. Daarnaast zit ze als contactpersoon voor de SP-jongerenbeweging Rood  in het bestuur van de Haagse SP.

Inez Staarink

Ook nieuw is dieren- en natuurliefhebber Inez Staarink (49) uit Leiden op vier. Als beleidsmedewerker van de SP in de Tweede Kamer is ze trots op de initiatiefwet tegen het houden van nertsen voor bont die ze samen met Kamerleden in 2012 aangenomen kreeg. Sinds 2017 maakt ze zich als medewerker Sociale Zaken sterk voor werknemersrechten én voor mensen die niet kunnen werken.

Iris van de Kolk
foto: Anouk Pross

Plek vijf is voor Iris van de Kolk (25) uit Alphen aan den Rijn. Van de Kolk is daar sinds maart ook raadslid voor de SP. Ze studeerde dit jaar af in de cultuurwetenschap, met als specialisatie moderne media. Als Statenlid wil ze zich onder meer inzetten voor behoud van groene polders zoals de Alphense Gnephoek. Verder moeten nooit de belangen van het grote geld voorop staan, maar altijd die van de inwoners.