Overeenkomst ontwikkeling Bij de Watertoren ’s-Gravendeel ondertekend

Gemeente Binnenmaas heeft met projectontwikkelaar Weboma (in samenwerking met Waal ontwikkeling) een overeenkomst getekend waarin de afspraken voor de ontwikkeling van het voormalig Evidesterrein in ’s-Gravendeel zijn vastgelegd. Wethouder Van Etten ondertekende op woensdag 19 december samen met de directeur van Weboma, de heer Koelemij, een exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling van 80 woningen in het dorp ‘s-Gravendeel.

Wethouder Van Etten toont zich verheugd dat er nu een getekende exploitatieovereenkomst ligt. “Er wordt al jaren over de ontwikkeling van deze locatie gesproken. Ik ben heel blij dat we nu afspraken over de ontwikkeling van dit woningbouwplan hebben gemaakt.” Het is een belangrijke stap naar de verdere realisatie van een mooi plan op een mooie plek in ’s-Gravendeel met woningen voor verschillende doelgroepen.

Het Woningbouwplan Bij de Watertoren

De ontwikkelaar Weboma zal in totaal tachtig woningen bouwen: een mix van starterswoningen, seniorenwoningen, eengezinswoningen en een appartementencomplex. Daarnaast is het plan om enkele vrije kavels uit te geven. In mei 2018 heeft het college van Binnenmaas het voorontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Nu de exploitatieovereenkomst ondertekend is, zal naar verwachting het ontwerpbestemmingsplan begin januari 2019 voorgelegd worden aan het nieuwe college van gemeente Hoeksche Waard. Weboma zal na vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan starten met de verkoop van de woningen.