Ontwikkelaar en gemeente ondertekenen overeenkomst bouw windpark Oude Mol

Op 17 december 2018 ondertekenden wethouder Van Tilborg en de ontwikkelaar van het windpark Oude Mol een overeenkomst voor de bouw van een windpark in de Mariapolder bij Strijensas. In deze anterieure overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van het windpark.

Sinds 2001 produceren zes windmolens in de Mariapolder bij Strijensas groene energie. Deze windmolens leveren ieder jaar voor 3.000 huishoudens duurzaam opgewekte energie. De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat de bestaande capaciteit van het windpark in de Mariapolder moet worden opgeschaald naar circa 15 Megawatt. Het nieuwe windpark kan in de toekomst dan ongeveer 15.000 huishoudens per jaar voorzien van groene energie. Dit betekent dat de zes oude windmolens worden vervangen door vier grotere moderne windmolens met meer capaciteit.

Klankbordgroep Op initiatief van omwonenden van de Mariapolder in Strijensas is een klankbordgroep opgericht om de omgeving van de Mariapolder zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe windpark Oude Mol. De klankbordgroep heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de overeenkomst. Deze klankbordgroep bestaat uit een elftal inwoners uit Strijensas, de initiatiefnemers van het windpark en de gemeente Strijen.

Anterieure overeenkomst Een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de ontwikkelaar zich verplicht tot het betalen van de kosten die gemaakt moeten worden om de realisatie van het windpark mogelijk te maken. Dan gaat het bijvoorbeeld over kosten voor de aanleg van wegen of openbare voorzieningen en kosten voor aanpassing van het bestemmingsplan. Ook de compensatieregeling is in de overeenkomst opgenomen. In de compensatieregeling staat welke bijdragen de ontwikkelaar moet afdragen en op welke wijze deze bijdragen moeten worden besteed.