N489: Globale planning en Bomenkap

De provincie Zuid-Holland start naar verwachting eind 2019 met het groot onderhoud aan de N489. Voordat er gestart kan worden met het groot onderhoud, worden er bomen gekapt en kabels en leidingen verlegd.
Bomenkap
Tijdens het groot onderhoud van de N489 worden onder andere 2 rotondes aangelegd, enkele andere kruisingen veiliger ingericht en wordt de parallelweg tussen de N488 en de Van Koetsveldlaan verbreed. Ook wordt het fietspad langs de N489 vernieuwd en verbreed.

Voor deze verbetermaatregelen is het noodzakelijk om 335 bomen te kappen. Een groot deel van deze bomen is tevens aan het einde van hun levensduur. Alle te kappen bomen zullen worden gecompenseerd met nieuwe aanplant. Deze nieuwe aanplant vindt plaats langs of nabij de N489 en is vastgelegd in een groenplan. Dit groenplan is afgestemd met diverse partijen uit de omgeving. De kapvergunning ligt vanaf 7 december 2018 bij de gemeente ter inzage. Kijk voor de omgevingsvergunning op de pagina van de Overheid.

De bomen worden vóór het broedseizoen gekapt om broedende vogels niet te belemmeren. Niet alle bomen worden op hetzelfde moment gekapt in verband met de fasering van de werkzaamheden en de grondverwerving. De meeste bomen zullen begin 2019 worden gekapt. De aanplant van de nieuwe bomen heeft deels al plaatsgevonden en zal verder worden verzorgd door de aannemer van het groot onderhoud. De benodigde grond voor de bomencompensatie is al verworven.

Kabels en leidingen
Een deel van de kabels en leidingen langs de N489 zal moeten worden verlegd om de verbetermaatregelen te kunnen realiseren. Deels vinden deze verleggingen plaats tijdens het groot onderhoud. Er zullen echter ook kabels en leidingen worden verlegd voorafgaand aan de werkzaamheden. Dit kan zorgen voor lichte hinder. Deze werkzaamheden zullen door de leidingeigenaren zelf worden uitgevoerd. Eventuele tijdelijke wegafsluitingen zullen van tevoren kenbaar worden gemaakt.

Planning
De exacte planning van het groot onderhoud aan de N489 is afhankelijk van grondverwerving, de aanbesteding en mogelijke bezwaren op formele procedures. De provincie is inmiddels gestart met de aanbesteding van het werk. Dit is naar verwachting in het voorjaar van 2019 afgerond. Vervolgens kan de aannemer de details van het ontwerp verder gaan uitwerken. Aan het einde van 2019 zal een groot deel van de N489 naar verwachting zijn voorzien van nieuw asfalt. Onder andere de 2 nieuwe rotondes zullen vanaf 2020 worden gerealiseerd. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2021 klaar.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en planning op www.pzh.nl/n489. Neem voor algemene vragen contact op met het Klant Contact Centrum van de Provincie Zuid-Holland, te bereiken per zuidholland@pzh.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: 070-441 662. U kunt de provincie ook volgen via Twitter, volg @verkeerZH.

Dit is een persbericht van de provincie Zuid-Holland.