Korendijk reikt uit

Erepenning gemeente Korendijk voor burgemeester Stoop

Als dank voor zijn inzet voor de Korendijkse samenleving ontving de heer Servaas Stoop, waarnemend burgemeester van de gemeente Korendijk op 4 december 2018 tijdens de laatste raadsvergadering de gemeentelijke Erepenning. De heer Stoop vervult sinds februari 2013 het burgemeesterschap van Korendijk.

Op 1 januari 2019 fuseert de gemeente Korendijk met de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Hiermee komt een einde aan zijn functie als waarnemend burgemeester van Korendijk. Wethouder Paul Boogaard reikte de penning aan hem. Dit gebeurde in de bijzondere raadsvergadering waarin de gemeenteraad van Korendijk afscheid nam.

Koninklijke onderscheiding voor Johan Matze en Ronald Zwijgers

De raadsleden Johan Matze (SGP) en Ronald Zwijgers CDA) hebben met het oog op de fusie per 1 januari 2019 hun functie als raadslid beëindigd.

Zij keren niet terug in de gemeentepolitiek. Op 4 december 2018 ontvingen zij uit handen van burgemeester Stoop een Koninklijke Onderscheiding. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

        

WINNY KOOLOOS WINNAAR FRANS JANSSEN VRIJWILLIGERSPRIJS KORENDIJK

Winny Kooloos winnaar Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk

Voor de tiende keer is de Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk uitgereikt. De jury heeft Winny Kooloos uit Zuid-Beijerland aangewezen als de winnaar van de laatste Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk. Op 4 december 2018 heeft burgemeester Stoop tijdens de eindejaarsreceptie aan Winny Kooloos een oorkonde en een beeldje uitgereikt dat door de ontwerper als volgt wordt omschreven: met de juiste mensen om ons heen, mensen waar je op kunt bouwen, is elk doel te verwezenlijken.

Een belangrijk criterium om voor Winny te kiezen is dat zij intensief bij verschillende verenigingen en stichtingen vrijwilligerswerk verricht. Het is bewonderingswaardig hoe Winny schakelt tussen alle vrijwilligerstaken bij de verschillende organisaties. De jury waardeert niet alleen de veelzijdigheid maar ook de breedte van inzet. De jury beloont Winny met de laatste Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk voor haar bijdrage aan de activiteiten van de bibliotheek, St. Rommelmarkt en Tafeltje Dekje en het laten zien wat men voor elkaar en het dorp kan betekenen. En daarom is Winny is de terechte winnaar van de laatste Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk.

Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers

De vele vrijwilligers in onze gemeente zijn het voorbeeld van ‘actief burgerschap’. Ze vormen het ‘sociaal kapitaal’ van onze samenleving. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende regelgeving neemt het belang van het vrijwilligerswerk alleen maar toe. Het gemeentebestuur is van mening dat elke inzet, hoe klein ook, even waardevol is. Door het uitreiken van de Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk aan één persoon, een echtpaar of organisatie wil het gemeentebestuur zeker nu het vrijwilligerswerk steeds een belangrijkere rol gaat innemen, zijn waardering en dank uitspreken aan alle mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeente die altijd klaar staan voor anderen. Hun inzet betekent veel voor anderen en is onmisbaar in Korendijk.

Negen aanmeldingen, drie genomineerden

Er zijn dit jaar negen aanmeldingen voor de laatste Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk bij de gemeente binnen gekomen. Aan de hand van de vooraf vastgestelde criteria heeft de jury de aanmeldingen beoordeeld en drie genomineerden aangewezen.

Dit waren:

* Leen en Bets Naaktgeboren uit Goudswaard. Beide vrijwilliger bij de EHBO en Protestantse Kerk te Zuid-Beijerland;

* Jolanda Heuser uit Zuid-Beijerland. Vrijwilligster bij de Bibliotheek Zuid-Beijerland;

* Winny Kooloos uit Zuid-Beijerland. Vrijwilligster bij de Bibliotheek Zuid-Beijerland, St. Rommelmarkt, Tafeltje dekje enzovoorts.

Burgemeester en wethouders van Korendijk feliciteren Winny Kooloos van harte met de Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk.