Gemeenten HW en WHD: Alle afvalwaterakkoorden alvast uniform

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling, alvast de afspraken uniform gemaakt met waterschap Hollandse Delta over de overname van afvalwater. Vandaag, donderdag 13 december, sluiten Hollandse Delta en de vijf gemeenten één afvalwaterakkoord.

In dit afvalwaterakkoord staan afspraken over het afvalwater dat naar de rioolwaterzuiveringen van waterschap Hollandse Delta (WSHD) wordt gepompt. Afvalwater is het gebruikte water van woningen en bedrijven, maar ook het regenwater.

Dit afvalwater stroomt via rioolbuizen en rioolgemalen naar vier rioolwaterzuiveringsinstallaties van waterschap Hollandse Delta in de Hoeksche Waard, namelijk in Numansdorp, Oud-Beijerland, Piershil en Strijen. Hier wordt het afvalwater gereinigd.

Heemraad Frank van Oorschot van waterschap Hollandse Delta: “Nog voor de gemeentelijke herindeling zijn nu al alle afspraken uniform gemaakt. In het afvalwaterakkoord staan de taken, verantwoordelijkheden van en de kostenverdeling tussen de gemeente en het waterschap. In goede onderlinge samenwerking streven we naar lage kosten en toekomstbestendige installaties. Met dit afvalwaterakkoord zetten de gemeenten en waterschap Hollandse Delta een verdere stap in efficiënt samenwerken om uiteindelijk de inwoners en bedrijven zo goed mogelijk te kunnen bedienen.”

De gemeenten en het waterschap maken in het akkoord ook afspraken over wat te doen bij calamiteiten en onvoorziene omstandigheden. Het afvalwaterakkoord geldt voor onbepaalde tijd.