Gemeente Binnenmaas innoveert met concept voor beheer molenbiotoop

Gemeente Binnenmaas heeft een nieuw concept ontwikkeld waarmee molenbiotopen in de gemeente goed in beeld kunnen worden gebracht. Een molenbiotoop is de omgeving rondom een molen die de werking van de molen kan beïnvloeden. In de omgeving van een molen kunnen objecten staan, zoals hoge bomen of gebouwen, die het functioneren van een molen in gevaar kunnen brengen. Een goede molenbiotoop is van belang voor de werking en het behoud van de molen.

Het nieuwe concept bestaat uit een grafische weergave van de molenbiotopen op een kaart en een rekenmodule. Deze tools maken het samen mogelijk om op eenvoudige wijze de maximaal aanvaardbare hoogte van obstakels rond een molen te berekenen.

Hierdoor kan bijvoorbeeld bij het aanplanten van bomen rekening worden gehouden met de molenbiotoop. Ook bij het ontwikkelen van (nieuw)bouwplannen, kan de tool worden gebruikt om de bouwmogelijkheden binnen de molenbiotoop inzichtelijk te maken.

Wethouder Van Noort is verheugd met het nieuwe concept, dat in eigen huis is ontwikkeld door één van de medewerkers, samen met de Stichting Molens Hoeksche Waard: “Dit concept geeft ons goede handvatten voor het beheer van de molenbiotoop. Molens zijn monumenten die een belangrijke plek innemen in het landschap in de Hoeksche Waard. Daarom verdienen ze het om hun cultuurhistorische plek daarin te behouden.”

De toepassing van de tool is nu nog gericht op intern gebruik. De gemeente wil de komende tijd met diverse partners, zoals de Stichting Molens Hoeksche Waard en Erfgoedhuis Zuid-Holland, onderzoeken of het concept kan worden doorontwikkeld zodat iedereen het kan gebruiken. Bijvoorbeeld andere gemeenten waar molens staan of particulieren zodat zij kunnen zien of ze in een molenbiotoop wonen en hier rekening mee kunnen houden bij de inrichting van hun tuinen. De tool is een uniek concept in Nederland. Er is nog geen enkele gemeente die dit zo heeft geïmplementeerd in de organisatie.

Kansen voor de toekomst

Deze tool is een kans om de molenbiotopen in de gemeente te verbeteren vanuit de huidige situatie. Hoge bomen die nu te dicht bij de molens staan, worden zolang de bomen nog gezond en veilig zijn, niet gekapt. Bij nieuwe aanplant wordt bijvoorbeeld gekeken naar de maatvoering van boomsoorten, zodat de nieuwe boomsoort qua hoogte past in de molenbiotoop.