Gedicht: Bidden

Beluister hier het gedicht uit ons religieus programma´Voor Wie Het Horen Wil´

Zie in Uw liefde mij erbarmend aan,
Want ik heb niemand waar ik heen kan gaan
En wie ik liefhad is hier ver vandaan.

Dichter: Ella Visser