Energieneutraal huis in Hoeksche Waard

Energieneutraal huis Hoeksche Waard Hoekschewaards Landschap verkende in een project de mogelijkheden om bestaande huizen in de Hoeksche Waard te verduurzamen. Nul op de meter en het gas de deur uit was het uitgangspunt in dit project. Conclusie is dat grote inspanningen nodig zijn om de bestaande woningvoorraad energieneutraal te maken en dat de gemeente Hoeksche Waard hierin een belangrijke rol kan spelen. In een evaluatierapport komt HWL met aanbevelingen voor de gemeenteraad.

Om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Hoeksche Waard, heeft de werkgroep Duurzaamheid van Hoekschewaards Landschap in een project de mogelijkheden bekeken van het energieneutraal maken van bestaande woningen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met de landelijke organisatie Urgenda. Urgenda begeleidt via het initiatief Thuisbaas elders in het land het energieneutraal maken van bestaande woningen.

Energieneutraal houdt in dit verband in, dat op het eigen perceel zoveel energie wordt opgewekt dat in de eigen behoefte wordt voorzien. Thuisbaas garandeert “nul op de meter” als zij een woning aanpakken. Het huis wordt afgesloten van het gas.

Zes deelnemers van de werkgroep Duurzaamheid meldden zich aan om in een wisselwerking met Thuisbaas het traject naar een energieneutraal huis in te gaan. Zij stelden de nodige informatie over hun energiegebruik en hun huis ter beschikking en gingen individueel het gesprek aan met Thuisbaas. Het betrof verschillende typen woningen.

Uit de gesprekken met Thuisbaas kwam naar voren dat er grote verschillen tussen de woningen waren en dat maatwerk noodzakelijk is. Tal van maatregelen passeerden de revue. Het ging om maatregelen om het energiegebruik te verminderen, gasloos te koken en te verwarmen en energie op te wekken.

De evaluatie hiervan heeft een goed inzicht opgeleverd van de benodigde maatregelen, de kosten en baten en de persoonlijke overwegingen die een rol spelen bij beslissingen die huiseigenaren moeten nemen om tot verduurzaming over te gaan.

Hoekschewaards Landschap vraagt van het gemeentebestuur om de drempel voor huiseigenaren te verlagen en komt tot de volgende aanbevelingen: • Ontwikkel beleid voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. • Realiseer een gemeentelijke subsidieregeling voor verduurzaming van bestaande woningen. • Start voorlichting over verduurzaming van bestaande woningen. • Organiseer laagdrempelige advisering voor eigenaren van bestaande woningen. • Zorg Hoeksche Waard dekkend voor postcoderoosprojecten.

De werkgroep Duurzaamheid van Hoekschewaards Landschap ziet een rol voor zichzelf als het gaat om voorlichting, teneinde de bewustwording van het probleem en de noodzaak om het aan te pakken te vergroten.