Diploma-uitreiking van de cursus Prettige collega

Donderdag 29 november 2018 hebben tien cliënten van activiteitencentrum Het Molenschaer in Strijen het diploma van de cursus Prettige Collega gekregen. Drie begeleiders hebben tegelijkertijd de opleiding Trainer Prettige Collega gevolgd van bureau Strass. De training duurde twintig weken.

De cursus Prettige Collega is ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek die aan het werk willen en richt zich op het opdoen van werknemersvaardigheden. Veel cliënten van Het Molenschaer (mensen met een beperking) hebben vaak niet de juiste vaardigheden om aan werk te komen. Mocht dit al met hulp lukken, dan is het vaak lastig deze baan te behouden. Dit probleem wordt opgepakt in de cursus Prettige Collega. Een betrouwbare en een prettige collega zijn, is bepalend voor het verwerven en het behouden van werk. De training richt zich niet alleen op het aanleren van praktische vaardigheden, maar via zes modules ook op zaken zoals: hoe kom ik over op anderen, werken aan zelfvertrouwen, inzet tonen, omgaan met regels, zelfreflectie en collega’s onder elkaar.

Met deze vaardigheden gaan de begeleiders van Het Molenschaer op zoek naar werk in de samenleving voor de cliënten. Al enkele jaren zijn er al cliënten actief bij bedrijven en instellingen. Met de training Prettige Collega op zak hopen zij meer werkgevers en instellingen bereid te vinden hen aan werk te helpen.