Brandweer en Lang Leve Thuis bundelen krachten

Minder branden, minder schade, minder slachtoffers. Dat is de slogan van de brandweer. Dit doel bereikt de brandweer niet alleen door branden te blussen, maar juist ook door voorlichting te geven over brandveiligheid. De brandweer ZHZ is onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, waar de Hoeksche Waard onder valt. Lang Leve Thuis is een gemeentelijke bewustwordingscampagne die bewoners van de Hoeksche Waard voorbereid op het zelfstandig thuis oud worden. Dat doet Lang Leve Thuis door gratis adviesgesprekken aan te bieden bij mensen thuis, de zogenoemde ‘woningscans’. Een samenwerking ligt voor de hand en gaat in 2019 van start.

Advies brandveiligheid
De woonadviseurs van Lang Leve Thuis adviseren over verschillende onderwerpen die horen bij het ‘langer zelfstandig thuis wonen’. Dat zijn zaken als de drempels, een inloopdouche of bijvoorbeeld het opzetten van een sociaal netwerk. Door een samenwerking aan te gaan met de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid wordt beoogd de brandveiligheid voor senioren te beïnvloeden. De brandweer gaat de woonadviseurs van Lang Leve Thuis trainen in een aantal basiszaken, zodat zij in staat zijn om zelf een basis advies brandveiligheid in huis te geven. Uiteraard kunnen zij altijd op de brandweer terugvallen en vragen stellen. Indien nodig, gaan de woonadviseurs van Lang Leve Thuis en de brandweer samen op pad.

Wethouder Piet van Leenen: “Het aantal ouderen neemt naar verwachting sterk toe en het aantal huishoudens boven de 75 jaar verdubbelt de komende jaren in de Hoeksche Waard. Mensen blijven ook steeds meer langer zelfstandig thuis wonen, maar de woningen moeten daar dan wel geschikt voor zijn. Met HW Wonen zijn afspraken gemaakt om huurwoningen levensloopgeschikt te maken, maar ook voor particuliere woningen is het van belang dat ze tijdig worden aangepast én veilig zijn. Het is daarom een enorme kans dat onze adviseurs van Lang Leve Thuis door de samenwerking met de brandweer over beide aspecten hun advies kunnen geven”.

Brand in elektronica
“Om de brandveiligheid in huis te waarborgen is het van belang om de belangrijkste brandoorzaken te kennen en maatregelen te nemen om het huis veiliger te maken” vertelt brandweervrouw Maartje. “De helft van de brandschadeclaims die verzekeraars ontvangen, gaan over brand in elektronica. Gebruik daarom goede apparatuur, zorg dat apparatuur de warmte kwijt kan en zorg voor tijdig onderhoud en vervanging. Indien mogelijk haalt u stekkers na gebruik uit stopcontacten en gebruik apparatuur alleen als u zelf thuis bent. Zo kunt u sneller reageren als het toch mis gaat. Het is van belang om rookmelders op te hangen zodat u gewaarschuwd wordt als er toch brand uitbreekt.”

Voorzorgsmaatregelen
De woonadviseurs van Lang Leve Thuis komen in huizen waar de bewoners voornemens hebben om zaken in huis aan te passen, zodat het huis